Bestellings

Pryse van die boeke en posgeld teen heersende tariewe op aanvraag beskikbaar.

Versendingskoste vir boeke na die buiteland, moet aangevra word.

Skakel onderstaande persone vir internetoorplasing en bankbesonderhede.

Die boeke is ook beskikbaar teen heersende tariewe kontant en kan afgehaal word by die volgende persone:

* Carien, Wonderboom Mews  9, Elizabethstraat 175, Pretoria,  (clieb49@gmail.com) of

* Doreen, 26ste Laan 512, Villieria, Pretoria,  (doreenloots@hotmail.com).

POSBESTELLINGS
RESEPTEBOEK/RECIPE BOEK
Knuppeldik aan Koningskos
    
Fit for a King (English version)
    
EFT betaalbaar aan Knuppeldik Trust
EFT payable to Knuppeldik Trust.

Posbus 14066
SINOVILLE
0129