Bestellings

Knuppeldik/Fit for a King se prys is R145 sonder posgeld.

Versendingskoste vir boeke na die buiteland, moet aangevra word.

Skakel onderstaande persone vir internetoorplasing en bankbesonderhede.

Die boeke is ook beskikbaar teen R145 kontant en kan afgehaal word by die volgende persone:

* Carien, Wonderboom Mews  9, Elizabethstraat 175, Pretoria,  (clieb49@gmail.com) of

* Doreen, 26ste Laan 512, Villieria, Pretoria,  (doreenloots@hotmail.com).

POSBESTELLINGS
RESEPTEBOEK/RECIPE BOEK
Knuppeldik aan Koningskos
R145-00
Fit for a King (English version)
R145-00
R145 per boek plus posgeld teen heersende tariewe.
                    
Tjeks betaalbaar aan Knuppeldik Trust
Cheques payable to Knuppeldik Trust.

Posbus 14066
SINOVILLE
0129