Bestellings

Pryse van die boeke en posgeld teen heersende tariewe op aanvraag beskikbaar.

Versendingskoste vir boeke na die buiteland, moet aangevra word.

Skakel onderstaande persone vir internetoorplasing en bankbesonderhede.

Die boeke is ook beskikbaar teen heersende tariewe kontant en kan afgehaal word by die volgende persone:

* Elize Deale, Carlien Park 35, Poligoonstr. 327, MEYERSPARK,  ([email protected]),  (072 766 1865) of

* C Liebenberg, 9 Wonderboom Mews, 175 Elizabeth Str, Wonderboom, Pretoria  ([email protected]),   (083 319 9636 ).

POSBESTELLINGS
RESEPTEBOEK/RECIPE BOEK
Knuppeldik aan Koningskos
    
Fit for a King (English version)
    
EFT betaalbaar aan Knuppeldik Trust
EFT payable to Knuppeldik Trust.

Posbus 14066
SINOVILLE
0129